Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 14241 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 14432 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 14409 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 14252 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 14629 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 14112 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 14470 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 13914 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 14180 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 14521 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 13854 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 14027 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 14452 zobrazení