Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 14644 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 14776 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 14831 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 14631 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 15022 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 14494 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 14824 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 14249 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 14555 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 14925 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 14216 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 14394 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 14835 zobrazení