Segment:

Banking

Zadanie:

Podpora systému pre zálohovanie dát a monitoring IT infraštruktúry aplikácií a služieb

Technológia:

IBM, Zabbix

Riešenie:

Zero Downtime Backup, Zero Downtime Center, Zero Downtime Support, Zero Downtime  Monitoring

Činnosti / metodika:

Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb, implementačných prác v oblasti návrhu IT infraštruktúry, manažmentu bezpečnosti, implementácie servisného centra, nasadenia, inštalácie HW a SW infraštruktúry, implementácie zálohovania, archivácie, obnovy dát, manažmentu infraštruktúry a tvorba dokumentácie. 

Manažérske zhrnutie:

Monitoring celého riešenia je zabezpečený produktom Zabbix, ktorý je prepojený s monitoringom interného prostredia kontajnerizácie - Prometheus. Zálohovanie dát je riešené produktom IBM Spectrum Protect.