Preneste zodpovednosť za prevádzku IT na nás

Zero Downtime Cloud
Zero Downtime

Cloud

   Cloud nie je miesto, cloud je schopnosť, ktorú treba využiť.

   Služba, vďaka ktorej môžete pri vedení podniku prestať riešiť záležitosti, ktoré nemajú priamy súvis s podstatou Vašej hlavnej činnosti a venujete sa komfortne svojmu podnikaniu. Cieľom je riešenie šité na mieru iba pre Vás, a to na základe analýzy toho, čo prevádzkujete a čo prenesieme do nášho dátového centra na Slovensku. Od typických komerčných cloudov sa líši tým, že podstatnú časť zodpovednosti za prevádzku IT infraštruktúry a služieb preberá naša spoločnosť.

   Prechodom na službu Zero Downtime Cloud už nebudete potrebovať zriaďovať špeciálne priestory, komunikačnú infraštruktúru, riešiť diskové úložiská a záložné zdroje elektrického napájania. Vďaka nášmu Zero Downtime Cloud budete mať k dispozícii fungujúcu IT prevádzku prakticky vo veľmi krátkom čase - od vytvorenia požiadaviek na zdroje až po ich realizáciu, a to všetko pri znížených nákladoch.

   Zero Downtime Cloud zároveň priamo podporuje Vaše súčasné moderné riešenia pri využívaní ľudských zdrojov, ako napríklad mobilitu zamestnancov, využívanie režimov „home office“, zvýšenú produktivitu všetkých zamestnancov a nielen IT špecialistov. Celé pracovné prostredie uložené v Zero Downtime Cloud podporuje aj mobilné nástroje ako notebooky, telefóny, tablety, ktoré sú tým pádom rovnocenné z hľadiska prístupu k IT službám.

   Zero Downtime Cloud je precízne vytvorená cloudová technológia, ktorá maximalizuje možnosti používania úložného priestoru, prístupov, databáz či softvéru a minimalizuje náklady na infraštruktúru spoločnosti. Odráža naše dlhoročné skúsenosti a potrebné know-how, ktoré je dôležité pre kvalitnú prevádzku IT systémov.
    
   Zero Downtime Cloud - Výhody
     Výhody služby:
   • zníženie nákladov na manažment a správu IT prostredia, garantované reakčné doby definované v SLA (Service Level Agreement - úroveň poskytovaného servisu)
   • spoľahlivá a vysokodostupná infraštruktúra s garantovaným výkonom
   • možnosť okamžitého zvýšenia alebo zníženia výkonu infraštruktúry
   • sústavné monitorovanie cloudovej infraštruktúry
   • pravidelná záloha cloudovej infraštruktúry
   • flexibilita a úspora nákladov pri prevádzke systémov
   • eliminácia investičných nákladov do kúpy nového hardvéru a softvéru
   • predvídateľný, plánovaný rozpočet a transparentná štruktúra nákladov
   • pravidelná obnova hardvéru a aktualizácia poskytovaného softvéru
   • prevádzkové náklady pod kontrolou a platba iba za to, čo sa využíva

   So službou Zero Downtime Cloud získate od nás najmodernejšiu formu cloudovej služby OaaS (Operation as a Service) za nižšie náklady ako sú náklady na udržiavanie starého modelu prevádzky IT. 

   Zero Downtime Cloud - OaaS

   Varianty služby Zero Downtime Cloud

   Standard business
   •  Kompletná starostlivosť o IT  v cloude
   • Obnova po havárii ako služba (DRaaS)
   • Detekcia bezpečnostných hrozieb a ochrana dát  
   • IT asset management
   • Celá škála infraštruktúrnych operácií
   •  Prevádzkovanie kritických aplikácií a procesov
    v cloude
   •  Testovacie a vývojové prostredia "on demand"
   • Disaster recovery scenáre
   • Prevádzka ERP, Oracle databáz
   •  Inteligentné vyhľadávanie, interaktívne chatboty 
   • Zálohovanie a archivácia dát
   • Pokročilá analytika a umelá inteligencia
   • Track & Trace Asset Monitoring, Big Data scenáre
   Enterprise business 
   •  Kompletná starostlivosť o IT v hybridnom cloude
   • Obnova po havárii ako služba (DRaaS)
   • Detekcia bezpečnostných hrozieb a ochrana dát  
   • IT asset management
   • Celá škála infraštruktúrnych operácií
   •  Prevádzkovanie kritických aplikácií a procesov
    v hybridnom cloude
   •  Testovacie a vývojové prostredia "on demand"
   • Disaster recovery scenáre
   • Prevádzka ERP, Oracle databáz
   • Inteligentné vyhľadávanie, interaktívne chatboty
   • Zálohovanie a archivácia dát
   • Pokročilá analytika a umelá inteligencia
   • Track & Trace Asset Monitoring, Big Data scenáre

   Zero Downtime Cloud prináša so sebou veľa benefitov, medzi ktoré patrí nepochybne jeho najväčšia výhoda, a tou je škálovateľnosť systémov podľa Vašich požiadaviek. To znamená, že nemusíte zbytočne investovať do drahých technológií. Kompromisom je umiestnenie tých informačných systémov, na ktorých bežia procesy, ktoré nie sú výpočtovo náročné a nenarábajú s citlivými údajmi, do cloudu a kritické informačné systémy nechať umiestnené na serveroch organizácie, tzv. on-premise umiestnenie.

   Na určenie toho, ktoré informačné systémy je vhodné umiestniť do cloudu, slúži analýza procesu. V rámci nej je proces podrobne rozložený na udalosti, ktoré v ňom prebiehajú, aktivity, ktoré je potrebné vykonať a dáta, ktoré sa v podnikovom procese vyskytujú.

   Zistite viac o IBM Cloud Pak riešení
   Čo získate s našimi službami?
   Prečítajte si o našich projektoch