Segment:

Priemysel

Zadanie:

Projekt vytvorenia nového prostredia pre informačný systém IFS s podporou prevádzky IT infraštruktúry

Technológia:

IBM, HPE, Oracle, Acronis, Microsoft

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Center, Zero Downtime Support, Zero Downtime Helpdesk

Činnosti / metodika:

V rámci dlhoročných skúseností z budovania a prevádzkovania bezpečných a vysokodostupných IT prostredí, zrealizovala naša spoločnosť dodávku a prevádzku kompletnej podkladovej infraštruktúry pre ERP informačný systém. ERP systém je kľúčovou a zároveň kritickou aplikáciou v tejto spoločnosti.

Manažérske zhrnutie:

Naše riešenie tzv. Zero Downtime Cluster for ERP pozostáva z niekoľkých serverov potrebných pre vytvorenie virtualizovaného prostredia. Riešenie je navrhnuté ako vysoko zabezpečené a dostupné nielen z pohľadu IT infraštruktúry ako takej, ale aj z pohľadu poskytovaných služieb. Základná úroveň HW a SW podpory dodávanej infraštruktúry predstavuje pokrytie 24 hodín denne, 7 dní v týždni.