Segment:

Government

Zadanie:

Dodávka HW infraštruktúry serverov, licencií systémového softvéru centrálneho informačného systému Fabasoft

Technológia:

IBM, HPE, VMware

Riešenie:

Zero Downtime Backup, Zero Downtime Center, Zero Downtime Support, Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Helpdesk

Činnosti / metodika:

Dodávka HW infraštruktúry serverov, licencií systémového softvéru centrálneho informačného systému Fabasoft

Manažérske zhrnutie:

Kompletná dodávka a implementácia dodaného systému podkladovej infraštruktúry, konkrétne HPE servery, IBM Storwize. Pre bezpečnosť a spoľahlivosť je zálohovanie dát riešené pomocou IBM Spectrum Protect.