Segment:

Government

Zadanie:

Dodávka centrálneho úložiska údajov

Technológia:

HPE

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure

Činnosti / metodika:

Dodávka a implementácia systému diskových polí podľa požiadaviek zákazníka.

Manažérske zhrnutie:

Dodávka a implementácia systému diskových polí podľa požiadaviek zákazníka.