Segment:

Priemysel

Zadanie:

Obnova a aktualizácia VMware infraštruktúry

Technológia:

VMware

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure

Činnosti / metodika:

Upgrade VMware vCenter, ktorý je v súčasnosti vo verzii 5.5.0 a je postavený na platforme MS Windows 2008R2 SP1 Standard a ESXi vo verzii 5.5.0.

Manažérske zhrnutie:

Upgrade VMware infraštruktúry zahŕňa upgrade a migráciu vCenter serverov v lokalitách DC Devínska a DC Sereď a aktualizáciu ESXi hostov v oboch lokalitách. Aktualizované prostredie je postavené na verzii VMware vSphere 6.7.1 v oboch lokalitách. vCenter Server je inštalovaný v linuxovom prostredí. Sieťové pripojenie je konfigurované pomocou protokolu LACP. VM sú rozmiestnené na datastóroch pomocou technológie storage DRS.