Segment:

Priemysel

Zadanie:

Upgrade monitorovacieho nástroja Zabbix vo verzii 4.0 v produkčnom prostredí

Technológia:

Zabbix

Riešenie:

Zero Downtime Monitoring

Činnosti / metodika:

Nasadenie novej aktuálnej verzie monitorovacieho systému Zabbix 4.0 LTS s optimalizáciou využitia existujúcich zdrojov pre monitoring a zároveň transformáciou prevažnej časti existujúceho Zabbix monitoringu verzie 2.2.

Manažérske zhrnutie:

Vydaním Zabbixu 4.0 LTS sa definitívne ukončila LTS podpora verzie Zabbix 2.2, ktorá je momentálne v prevádzke. Po vykonanom upgrade sa znížili nároky na výkon prostriedkov/zdrojov centrálneho servera monitoringu Zabbix pri jeho pôvodnom rozsahu a v niektorých prípadoch došlo aj k zníženiu objemu sieťovej komunikácie pri rovnakom rozsahu monitorovaného prostredia, resp. zvýšeniu zabezpečenia obsahu z niektorých zdrojov.