Segment:

Government

Zadanie:

Softvérový balík pre podporu prevádzky

Technológia:

Zabbix

Riešenie:

Zero Downtime Monitoring

Činnosti / metodika:

Dodávka komplexného monitorovacieho riešenia pre monitorovanie IT infraštruktúry aplikácií a business služieb.

Manažérske zhrnutie:

Dodávka informačného systému (nástroja) umožňujúceho efektívne riadenie tiketov v procesoch prevádzky a podpory IT služieb v súlade s best practices podľa ITIL. Softvérový balík pre podporu prevádzky (pomáha riadiť procesy správy a podpory prevádzky IT služieb pomocou elektronických tiketov, v ktorých sú zaznamenávané informácie o charakteristikách jednotlivých prípadov počas celého ich životného cyklu.