Segment:

Government

Zadanie:

Dodávka a implementácia digitálneho archívneho systému Quantum Stornext a páskovej knižnice Quantum Scalar i6000

Technológia:

Quantum

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Support

Činnosti / metodika:

Dodávka digitálneho archívneho systému ako tierované dátové úložisko postavené na systéme Quantum Stornext a páskovej knižnici Quantum Scalar i6000

Manažérske zhrnutie:

Úložisko slúži na dlhodobú, redundantnú archiváciu audiovizuálnych diel v súborovej podobe, ktoré sú buď výsledkom procesu systematickej digitalizácie archívnych fondov RTVS, alebo výsledkom aktuálnej produkcie RTVS.