Segment:

Telekomunikácie a energetika

Zadanie:U

Poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja prevádzky ICT infraštruktúry

Technológia:

IBM, HPE, Dell/EMC, VMware, Oracle, Microsoft

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Support, Zero Downtime Center

Činnosti / metodika:

Podpora prevádzkových aktivít - zabezpečenie prevádzky, podpory a údržby SW infraštruktúry (VMware, storage, backup, UNIX, Windows, Microsoft, databázy). Realizácia rozvojových aktivít v oblasti konsolidácie a obnovy infraštruktúry.

Manažérske zhrnutie:

Služby technickej podpory a rozvoja prevádzky ICT infraštruktúry sú poskytované našimi špecialistami a zabezpečujú permanentnú funkčnosť a dostupnosť IT infraštruktúry, zatiaľ čo zákazník sa môže plne venovať svojim obchodom, procesom či službám. IT zákazníka je tak pod stálou kontrolou a vďaka nej a dlhoročným znalostiam, môžu naši špecialisti okamžite reagovať na všetky udalosti na zmeny, ktoré nastanú v danom prostredí, prípadne na všetky žiadosti o poskytnutie služby podľa potrieb zákazníka tak, aby prevádzka IT infraštruktúry a služieb boli v zhode s definovanými parametrami a dostupnosťami.

Medzi hlavné výhody, ktoré táto služba zákazníkovi priniesla, patria:

  • rýchla reakcia na vzniknuté problémy a udalosti ohrozujúce prevádzku IT

  • IT nezávislé na personálnom zabezpečení

  • podpora silnými technologickými partnermi (IBM, HPE, Dell/EMC,...)

  • okamžité prístupy k novým technológiám a trendom v IT

  • IT prostredie pod kontrolou - zdokumentované, zmonitorované

  • presne definovaný rozsah činností a zodpovedností

  • minimalizácia kontraktov na podporu IT prostredia