Segment:

Utility

Zadanie:

Obnova bezpečnostnej, prístupovej a sieťovej IT infraštruktúry

Technológia:

HPE, VMware, Cisco, Microsoft

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Center, Zero Downtime Support, Zero Downtime Monitoring, Zero Downtime Backup, Zero Downtime Helpdesk

Činnosti / metodika:

Dodávka technického riešenia bezpečnostnej a prístupovej IT infraštruktúry, LAN infraštruktúry, virtualizovanej DMZ infraštruktúry a dodávka služieb projektového riadenia. Po odovzdaní diela bolo súčasťou zmluvy poskytovanie služieb na zabezpečenie podpory pre dodané zariadenia, licencie a služby poimplementačnej podpory prevádzky. 

Manažérske zhrnutie:

Dodávkou bezpečnostnej a prístupovej IT infraštruktúry zákazník získal najnovšiu, technologicky vyspelejšiu, výkonnejšiu a spoľahlivejšiu infraštruktúru, ktorá je pripravená na prevádzkovanie už existujúcich systémov.