Segment:

Priemysel

Zadanie:

Konsolidácia e-mailových služieb v dcérskych spoločnostiach

Technológia:

Microsoft

Riešenie:

Konsolidácia e-mailových služieb v dcérskych spoločnostiach

Činnosti / metodika:

Na základe požiadavky zákazníka sme navrhli komplexné riešenie konsolidácie e-mailových služieb v jej dcérskych spoločnostiach (CZ, HU a PL), keďže e-mailový systém je pre spoločnosť jednou z kľúčových a zároveň kritických aplikácií. Cieľom riešenia bolo poskytovanie e-mailových služieb pre dcérske spoločnosti prostredníctvom prevádzkovaného e-mailového systému.

Manažérske zhrnutie:

Realizácia riešenia priniesla zjednotenie prostredia a unifikáciu e-mailových klientov, zníženie nákladov na výkon diskov a zároveň zväčšenie e-mailových schránok. Výsledkom realizácie sú nasledovné výhody:
- systém je kompletne centralizovaný
- systém je kompletne virtualizovaný
- systém je redundantný s rozložením záťaže v dvoch dátových centrách
- systém umožňuje bezvýpadkovú prevádzku s vysokou dostupnosťou databáz
- e-mailové schránky sú zálohované centrálnym zálohovacím systémom