Korona

Minulosť, súčasnosť, budúcnosť - nie všetko je ako predtým, spred obdobia korony.

Milí kolegovia, 

zaujíma ma Váš názor, lebo „nový normál“ (ako sa hovorí stavu po korone) priniesol nové výzvy a má vplyv na súčasnú organizáciu práce a fungovanie firmy. Ak si vyčleníte svoj vzácny čas a vyplníte dobrovoľný dotazník – 2 kratučké otvorené otázky, budem vedieť čo si myslíte, čo očakávate, čo Vás trápi a naopak – teší a môže slúžiť ako podklad na ďalšie napredovanie. Témy, ktorých sa môžete dotknúť sú len na Vás (pracovné nasadenie, komunikácia, pracovné stretnutia, pracovný priestor, organizácia práce, pracovné tímy, dochádzka, sociálny život).

Odpovede prosím pošlite najneskôr do pondelka 15.6.2020 do 17:00.

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas :)

Start Survey