Segment:

Government

Zadanie:

Zabezpečenie HW a SW podpory zariadení dátovej sály 

Technológia:

IBM

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure

Činnosti / metodika:

Poskytovanie pozáručného servisu a údržby HW a SW vybavenia výpočtového strediska (dátovej sály).

Manažérske zhrnutie:

Poskytovanie pozáručného servisu a údržby HW a SW vybavenia výpočtového strediska (dátovej sály)