Segment:

Telekomunikácie a energetika

Zadanie:

Upgrade OS AIX a VIOS

Technológia:

IBM

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure

Činnosti / metodika:

Aktualizácia operačného systému AIX na verziu 7.1 TL5 a prechod na verziu 7.2 TLx, aktualizácia softvéru virtuálnych serverov VIO, HDLM ovládača na diskové pole Hitachi HUS VM.

Manažérske zhrnutie:

Aktualizácia operačného systému AIX serverov a virtuálnych serverov VIO zabezpečila zákazníkovi zvýšenie úrovne bezpečnosti, nové vlastnosti a funkcie a tiež kompatibilitu so servermi novej generácie typu IBM Power. Takto aktualizovaná IBM Power VM infraštruktúra je pripravená na prevádzku už existujúcich kritických produkčných systémov zákazníka a pre nasadenie nových aplikácií a systémov, plne v súlade s rozvojom a rozširovaním portfólia poskytovaných IT služieb.