Segment:

Government

Zadanie:

Rozšírenie HW infraštruktúry

Technológia:

HPE, DELL EMC, VMware, Microsoft

Riešenie:

Zero Downtime Backup, Zero Downtime Center, Zero Downtime Support, Zero Downtime  Infrastructure, Zero Downtime Helpdesk

Činnosti / metodika:

Dodávka a implementácia systému diskových polí, serverov, SAN a VMware licencií podľa požiadaviek zákazníka.

Manažérske zhrnutie:

Kompletná inštalácia dodaného systému podkladovej infraštruktúry pre prevádzku interných systémov spoločnosti Tatra Billing, a.s.