Segment:

Priemysel

Zadanie:

Prostredie pre informačný systém IFS

Technológia:

IBM, Oracle, Acronis, Microsoft

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Backup, Zero Downtime Center

Činnosti / metodika:

Dodávka a prevádzka kompletnej podkladovej infraštruktúry pre ERP informačný systém.

Manažérske zhrnutie:

Dodávka a prevádzka kompletnej podkladovej infraštruktúry pre ERP informačný systém. ERP systém je kľúčovou a zároveň kritickou aplikáciou v tejto spoločnosti.
Naše riešenie tzv. Zero Downtime Cluster for ERP pozostáva z niekoľkých Oracle serverov potrebných pre vytvorenie virtualizovaného prostredia s platformou OracleVM a diskového poľa od spoločnosti IBM.