Segment:

Government

Zadanie:

Príprava podkladovej infraštruktúry

Technológia:

IBM, HPE

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure

Činnosti / metodika:

Návrh, implementácia a dodávka kompletnej podkladovej infraštruktúry pre projekt ISVS.

Manažérske zhrnutie:

Implementácia podkladovej infraštruktúry priniesla zákazníkovi vysoko zabezpečené a dostupné riešenie, nielen z pohľadu infraštruktúry ako takej, ale aj z pohľadu poskytovaných služieb. eKasa je projekt, ktorý znamená on-line pripojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.