Segment:

Utility

Zadanie:

Dodávka a implementácia konvergovanej infraštruktúry a služieb technickej podpory

Technológia:

HPE

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Support

Činnosti / metodika:

Dodanie infraštruktúry slúžiacej na zabezpečenie výpočtového výkonu pre všetky prevádzkované aplikácie vo virtuálnom prostredí, samostatne a autonómne bez iného systému a bez dodatočných licenčných nákladov na manažment, monitoring alebo virtualizačnú technológiu.

Manažérske zhrnutie:

Implementácia konvergovanej infraštruktúry priniesla zákazníkovi zníženie nákladov spojených s prevádzkou IT infraštruktúry, jednoduchšiu, rýchlejšiu a lacnejšiu distribúciu potrebných zdrojov na výkon a beh informačných systémov.