Segment:

Priemysel

Zadanie:

Implementácia Zero Downtime Backup, náhrada existujúceho backup riešenia

Technológia:

IBM, HPE

Riešenie:

Zero Downtime Backup, Zero Downtime Center

Činnosti / metodika:

Zálohovacie riešenie bolo postavené na produkte EMC Avamar. Riešenie pozostáva z troch serverov. Dva sú umiestnené v lokalite DC Sereď a jeden v lokalite DC Devínska. Servery používajú na ukladanie zálohovaných dát lokálne diskové úložisko serverov.

Manažérske zhrnutie:

Implementované riešenie systémov zálohovania vychádza z predložených požiadaviek kladených na funkcionalitu riešenia. Po zavedení optimalizácie systému zálohovania sú dané systémy zálohované prehľadnejšie, zálohy sú jednoducho spravovateľné a konfigurovateľné a sú lepšie využiteľné zdroje v infraštruktúre.
Implementované riešenie je založené na výmene existujúceho systému zálohovania EMC Avamar v oboch lokalitách za nové riešenie Zero Downtime Backup, ktoré obsahuje server a diskové pole, na ktorých sú uložené:
• IBM Spectrum Protect databáza
• IBM Spectrum Protect logy (aktívny log, archívny log)
• Diskové storage pooly typu „Container“