Segment:

Government

Zadanie:

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému

Technológia:

IBM, VMware, Veeam, Zabbix, Lenovo

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure

Činnosti / metodika:

Zabezpečenie nevyhnutných HW zdrojov, súvisiacich SW licencií a služieb pre centrálnu infraštruktúru finančnej správy. Virtualizácia, diskové polia, vysoká dostupnosť disater-recovery riešenie. 

Manažérske zhrnutie:

Technická podpora s reaktívnou aj proaktívnou zložkou v režime 24x7. Proaktívna zložka zahŕňa sken prostredia zameraný na výkon, bezpečnosť, dostupnosť a konfiguráciu pokrytých systémov. Reaktívna zložka definuje spôsob riešenia mimoriadnych alebo havarijných stavov, rýchlosť reakcie a odstránenie poruchy.