Segment:

Utility

Zadanie:

Upgrade diskovej kapacity HP 3PAR

Technológia:

IBM, HPE

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Center, Zero Downtime Support, Zero Downtime Monitoring, Zero Downtime Backup

Činnosti / metodika:

Rozšírenie diskovej kapacity dodaním nových diskových polí typu HPE 3PAR. Dodávka páskovej knižnice HP MSL 4048 typu LTO6, licencií IBM Spectrum Protect na zálohovanie a archiváciu dát v spoločnosti JAVYS.

Manažérske zhrnutie:

Výstupom tohto projektu bolo posilnenie storage a zálohovacej infraštruktúry zákazníka.