Segment:

Banking

Zadanie:

Príprava kontajnerovej platformy

Technológia:

IBM

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Center

Činnosti / metodika:

Nasadzovanie kontajnerovej technológie, ktorá poskytuje optimálnu platformu na budovanie a nasadzovanie aplikácií a ich komponentov automatizovaným spôsobom. Architektúra riešenia je postavená na princípe viacerých inštancií (kontajnerov) rovnakej služby s využitím kontajnerovej technológie. 

Manažérske zhrnutie:

RedHat OpenShift, ktorý zabezpečuje softvérovú vrstvu medzi hardvérom a aplikačným vybavením, zodpovedajúcu za správu, vytváranie, provizionovanie, kontajnerizáciu a jej manažment. OpenShift klaster pozostáva z master serverov zabezpečujúcich manažment prostredia, aplikačných serverov pre beh kontajnerov a infraštruktúrnych serverov pre loadbalancovanie prístupov ku kontajnerom. Medzi kontajnermi je zdieľaný paralelný súborový systém postavený na produkte GlusterFS, ktorý používa dátové úložisko zo všetkých diskov na fyzických storage serveroch. Monitoring celého riešenia je zabezpečený produktom Zabbix, ktorý je prepojený s monitoringom interného prostredia kontajnerizácie - Prometheus.