Segment:

Priemysel

Zadanie:

Optimalizácia a konsolidácia zálohovania cez Zero Downtime Backup (IBM Spectrum Protect)

Technológia:

IBM

Riešenie:

Zero Downtime Backup, Zero Downtime Center 

Činnosti / metodika:

Na základe analýzy pôvodného zálohovacieho systému a identifikovaných výkonnostných nedostatkov, technicky zastaraného HW a SW a požiadaviek na nové služby, sme navrhli optimálne riešenie na centrálne zálohovanie systémov IT infraštruktúry v datacentre Devínska Nová Ves a Sereď (ďalej len DC).
Riešenie je založené na výmene existujúceho systému zálohovania EMC Avamar v oboch lokalitách za nové riešenie Zero Downtime Backup.

Manažérske zhrnutie:

Implementácia nového systému zálohovania zákazníkovi priniesla technologicky vyspelejšiu zálohovaciu infraštruktúru, systémy sú zálohované prehľadnejšie, zálohy sú jednoducho menežovateľné a konfigurovateľné a zdroje v infraštruktúre sú lepšie využiteľné.