Segment:

Priemysel

Zadanie:

Obnova a rozšírenie infraštruktúry

Technológia:

IBM, HPE, DELL EMC, Cisco

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure

Činnosti / metodika:

Obnova sa týkala SAN a LAN infraštruktúry, centrálneho diskového úložiska.

Manažérske zhrnutie:

Zákazník výmenou získal najnovšiu, technologicky vyspelejšiu, výkonnejšiu a spoľahlivejšiu infraštruktúru, ktorá je pripravená okrem prevádzkovania už existujúcich kritických produkčných systémov zákazníka aj na poskytovanie dostatočného výkonu, diskovej kapacity a nových funkcionalít pre nasadenie nových aplikácií a systémov, plne v súlade s rozvojom a rozširovaním portfólia poskytovaných IT služieb, nielen interne v rámci spoločnosti, ale aj pre externých užívateľov a firmy.