Segment:

Utility

Zadanie

Obnova a optimalizácia technickej infraštruktúry

Technológia:

IBM, HPE, VMware, 

Riešenie:

Zero Downtime Infrastructure, Zero Downtime Center, Zero Downtime Support, Zero Downtime Monitoring, Zero Downtime Backup

Činnosti / metodika:

Dodávka technického riešenia virtualizácie infraštruktúry produkčného prostredia, virtualizácie záložného prostredia, konsolidácie APV pre podporu prevádzky a dodávka služieb projektového riadenia. Po odovzdaní diela bolo súčasťou zmluvy poskytovanie služieb na zabezpečenie podpory pre dodané zariadenia, licencie a služby poimplementačnej podpory prevádzky.

Manažérske zhrnutie:

Virtualizácia prostredia pre x86 na platforme VMware a RISC systémy na platforme IBM Power vrátane súvisiacej storage infraštruktúry a podporných procesov.