HPE MSA Gen6


Najnovšia generácia diskových polí Hewlett Packard Enterprise MSA Gen6 si bezpochyby našla svoje miesto v oblasti malých a stredných podnikov. V súčasnej dobe hľadá sektor SMB riešenia, ktoré sú cenovo dostupné, zároveň výkonné a najmä používateľsky jednoduché a flexibilné. Diskové polia MSA sú jednoduché na nastavenie, používanie aj správu – je to tak intuitívne, že to zvládne prakticky hocikto bez špeciálnych vedomostí či skúseností. 

Podobne ako pri piatej generácii, portfólio tvoria 3 modely: MSA 1060, MSA 2060 a MSA 2062 a ich cena začína výrazne pod 10 000 €. Rozdiel je samozrejme vo výkone a kapacitách, ktoré jednotlivé modely ponúkajú. Spoločným menovateľom je ale niekoľko nových technológií v hardvérovej architektúre, ktoré Gen6 ponúka a ktoré ju posúvajú výrazne vpred v porovnaní s Gen5. Za všetko hovorí už len nárast výkonu vyjadrený cez IOPS – MSA Gen6 dokáže čítať až 325000 IOPS, čo je o 45 % viac než predchádzajúca generácia. To znamená najmä lepšiu používateľskú skúsenosť a efektivitu práce.  K tomu si prirátajme aj tzv. „hands-free tiering“, ktorý automaticky prispôsobuje tiering aktuálnym požiadavkám aplikácií a ich zmenám bez zásahu používateľa, čo vyústi opäť k lepšiemu výkonu.

Novinkou je aj nový spôsob nastavenia diskových skupín, ktorý dostal pomenovanie MSA Data Protection Plus. Je alternatívou ku klasickému RAID spôsobu – používateľ si môže pri inštalácii vybrať medzi systémom RAID alebo Data Protection Plus. Výhodou je nová úroveň ochrany dát, ktorá je založená na plnej virtualizácii diskového priestoru. Dáta sú rovnomerne rozložené medzi všetky disky v poli, čo prináša výkonnejšie a efektívnejšie využitie priestoru, elimináciu nečinnosti diskov a zrýchlenie obnovy údajov v prípade výpadku disku.

Podobne ako pri piatej generácii, portfólio tvoria 3 modely: MSA 1060, MSA 2060 a MSA 2062 a ich cena začína výrazne pod 10 000 €. Rozdiel je samozrejme vo výkone a kapacitách, ktoré jednotlivé modely ponúkajú. Spoločným menovateľom je ale niekoľko nových technológií v hardvérovej architektúre, ktoré Gen6 ponúka a ktoré ju posúvajú výrazne vpred v porovnaní s Gen5. Za všetko hovorí už len nárast výkonu vyjadrený cez IOPS – MSA Gen6 dokáže čítať až 325000 IOPS, čo je o 45 % viac než predchádzajúca generácia. To znamená najmä lepšiu používateľskú skúsenosť a efektivitu práce.  K tomu si prirátajme aj tzv. „hands-free tiering“, ktorý automaticky prispôsobuje tiering aktuálnym požiadavkám aplikácií a ich zmenám bez zásahu používateľa, čo vyústi opäť k lepšiemu výkonu.

Používateľskú skúsenosť skvalitňuje nová funkcionalita MSA Health Check. Je to cloudový nástroj na vyhľadávanie potenciálnych problémov, ktorý vďaka systematickej a pravidelnej analýze logov eliminuje až 76 % prípadov, kedy by používateľ musel použiť support, a tým aj znižuje čas výpadkov. Navyše v prípade problému alebo odklonenia sa od „best practice“ navrhuje používateľovi kroky, ako danú situáciu optimálne vyriešiť. 

HPE MSA Gen6 diskové polia sa vďaka vyššie spomenutým atribútom stali vážnym kandidátom pre firmy, ktoré hľadajú pole pre menšiu SAN s výborným pomerom flexibility, výkonu a ceny. V situácii, kedy malé a stredné podniky bojujú s rizikami nepredvídateľného tempa rastu a neistých rozpočtov, je HPE MSA Gen6 výbornou praktickou voľbou.  


Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk