Cloud je dobrý sluha, ale nemusí byť ideálny pán


Každá firma je rada, keď získa nového zákazníka. Z dlhodobého hľadiska je navyše ešte lepšie, keď si ho udrží. Ak sa však na vec pozriete práve zo strany klienta, ten sa síce dobre cíti v prostredí skvelých služieb, no predsa len mu vyhovuje, keď nemá ťaživý pocit príliš veľkej viazanosti či dokonca obmedzení. Aby sa aj váš podnik cítil plne komfortný so svojím rozhodnutím pri zabezpečení potrieb pre svoj biznis, je tu riešenie. A to dokonca i v naoko komplikovanej téme, akou je prechod firiem do cloudu.

„Našou témou je migrovanie do cloudu. Aj samotné prevádzkovanie cloudu má totiž svoje úskalia. Ak ste doteraz ako firma využívali vlastnú infraštruktúru a zrazu má všetko fungovať v cloude, treba na to úplne inú škálu znalostí a skúseností,“ vysvetľuje situáciu Ing. Marián Benko, predseda predstavenstva eGroup Solutions. Samozrejme, každá firma by sa mala snažiť o pokrokové riešenia, no pointou je, aby si vedela zmysluplne nastaviť pracovné procesy spolu s IT procesmi a zvážila ich prevádzkové požiadavky a aby všetko bolo v dokonalom súlade. V tejto situácii je ideálne mať spoľahlivého partnera, ktorý vás vie previesť množstvom možností, ktoré vám cloud ponúka. „Dokážeme nadizajnovať architektúru pre podnikové systémy tak, aby zákazník nielenže platil optimálne sumy, ale súčasne aby nemusel byť od vybraného cloudu navždy závislý,“ dopĺňa Benko. „V neposlednom rade pomôžeme celý tento systém prevádzkovať.“ Poďme si to teda rozdeliť na drobné.

Cloud je dobrý sluha, ale nemusí byť ideálny pán
Ing. Marián Benko, predseda predstavenstva eGroup Solutions

Čas sú peniaze

Digitalizácia priniesla so sebou obrovské možnosti, no i náročné starosti. Plne dohliadať vo veľkom podniku na množstvo systémov a procesov si vyžaduje skúsených zamestnancov na IT oddelení. Ak ide však o veľké podniky, kde má i krátky výpadok veľký a spravidla negatívny dosah, treba popremýšľať nad riešeniami, ktoré sú zastrešené vyškolenými profesionálmi a zabezpečené zo všetkých stránok. Výpadok vo výrobnom či v logistickom procese môže napríklad v kuriérskych firmách, v skladoch e-shopov, dodávateľských reťazcoch, podnikoch s nepretržitou výrobou či na letiskách spôsobiť nevyčísliteľné škody. Sú skrátka firmy, kde hrá čas veľkú rolu a všetko musí stopercentne fungovať, inak hrozí obrovská strata. „Práve tu je naša úloha. Postarať sa o to, aby firme stopercentne fungoval celý informačný systém, aby sme sa priblížili k takzvanému nulovému výpadku.“

Keď sa firma rozhodne, že chce ísť so svojou infraštruktúrou do cloudu, tá menej skúsená sa môže na tomto poli ľahko stratiť, pohorieť. Ponúk je totiž naozaj dosť a nie všetky sú výhodné. Kým jedny sú drahšie, iné majú nižšiu bezpečnostnú podporu, ďalšie si vás výrazne zaviažu. Prípadne, naoko skvelá ponuka sa po čase nemusí ukázať ako tá najvýhodnejšia. Následne vás i odchod z nevyhovujúceho cloudového prostredia môže stáť veľké peniaze. „Stačí mať všetko na začiatku dôkladne premyslené. Preto vopred pripravujeme plán nasadenia, pričom dbáme aj o nezávislosť od cloudového poskytovateľa.“

Cloudové prostredie nemusí byť vhodné pre všetky podnikové aplikácie. Už tu, pri prvotnom rozhodovaní, sa začína úloha skúsených poradcov. „Na začiatku prebehne dôkladná analýza, teda prehľad aplikácií a systémov, ktoré firma používa na svoj chod a ktorými zabezpečuje podporu pre jednotlivé oddelenia – od riadenia výroby cez účtovníctvo, zdieľanie dokumentov až po dochádzkový systém.“

Následné vyhodnotenie ukáže možnosti a výsledkom je často odporúčanie prejsť s niektorými systémami a aplikáciami do cloudu. Ten ponúka spravidla nižšie prevádzkové náklady, zabezpečuje vysokú dostupnosť, rýchlejšie nasadenie služieb a celkovo ponúka väčšiu flexibilitu. Do cloudu sa dá navyše premigrovať i tak, aby ste neboli od neho závislí. To všetko dokáže skúsená firma naprojektovať a nadizajnovať.

Lokálna podpora

Nie každý cloud je pre konkrétneho klienta výhodný. Pri jeho výbere je veľmi dôležité i to, aby ste mali v prípade neočakávaných komplikácií aj lokálnu podporu od poskytovateľa. Ak nastane nejaký prevádzkový problém a podpora je v inom časovom pásme, vôbec to nemusí byť pre vaše podnikanie ideálne. Pri analýze vhodnosti cloudu sa teda berie do úvahy aj to, kto má kde svoje podporné centrá, pod akú legislatívu spadajú a ako môžu flexibilne reagovať na vaše požiadavky. Dobrým príkladom je cloud od firmy IBM, ktorá má na Slovensku lokálnu podporu a zastúpenie. Takto vie klient s nimi komunikovať a riešiť odozvu a fixáciu problémov v ktorúkoľvek hodinu.

Po odkúpení spoločnosti Red Hat firmou IBM sa niektoré kroky stali ešte pohodlnejšími. Dochádza tak k väčšej komplexnej podpore riešení oboch značiek. Red Hat ponúka napríklad šikovné komerčné riešenie OpenShift, ktoré uľahčuje automatizáciu operácií v cloudovom prostredí. Tá sa totiž dôsledne testuje a zavádza postupne. Je to veľké uľahčenie v rámci kontrolovateľnosti a prehľadnosti cloudového prostredia.

Kedy nemusí byť cloud riešením

Migrácia do cloudu musí mať zmysel. A to zo všetkých stránok vrátane finančnej. „Jedna z kľúčových vecí je, že vieme znížiť prevádzkové náklady na IT. Dáme teda všetko na papier, zoberieme si ponuky a alternatívne riešenia od cloudových poskytovateľov,“ opisuje pracovný postup Benko. Popri tom všetkom sa však treba zamýšľať i nad tým, čo sa dá zoptimalizovať aj na domácej pôde, teda vo vašej vlastnej IT infraštruktúre. Výsledkom totiž nemusí byť, že nezostane kameň na kameni. „Vieme realizovať aj takzvané hybridné riešenie, teda alternatívu, že niečo presunieme do cloudu a niečo zostáva vo vašej réžii, on-premise, čím sa dajú výrazne optimalizovať náklady na danú službu.“ Aj na tomto sa dajú ušetriť rádovo stovky eur – nájsť hybridný model fungovania IT. Cloud totiž nie je miesto, ale najmä schopnosť. I na domácej infraštruktúre on-premise sa dá fungovať tzv. minicloudovo, prípadne cloud ready. To všetko sa dá zistiť na základe analýzy eGroup Solutions, či dokonca priamo vyskúšať. „Pripravíme testovacie alebo vývojové prostredie a zákazník si môže svoju prevádzku otestovať. Je to celé o schopnosti budovať IT flexibilne, a tak sa koniec koncov rýchlo prispôsobiť novým podmienkam biznisu.“

Prevádzka IT ako služba

Podpora nezávislosti od poskytovateľa cloudu a automatizácia IT procesov, to je „dokonalý scenár“ pre firmy, aby mali svoj komfort a venovali sa jadru svojho biznisu. Všetky starosti okolo informačných technológií, bezpečnosti a dostupnosti, ktoré prejdú na plecia správcu jeho informačných systémov, sa ukrývajú pod pojmom prevádzka ako služba. Pod ňu patrí nielen celková starostlivosť, „aby to fungovalo“, avšak aj promptné riešenie v momentoch, keď nastanú nejaké komplikácie. Totiž, nerieši sa len to, aby výpadok služieb u klienta nebol – pretože skôr či neskôr takáto situácia môže nastať. Na to je množstvo neovplyvniteľných príčin. Podstatou je, aby výpadok trval čo najkratšie, respektíve aby boli dopredu premyslené a odskúšané náhradné riešenia a plány obnovy, na čo sme vyvinuli súbor nástrojov pod pojmom Zero Downtime Center. Na konkrétnom príklade sa tak môže stať, že webstránka e-shopu nejde tri sekundy načítať, no odrazu sa všetko opäť rozbehne. Používateľ v konečnom dôsledku nič nepocítil, no monitoring správcu bežiaci na pozadí odhalil istý aplikačný defekt, napríklad preťaženie, alebo distribuovaný útok smerom z internetu. Vytvorí novú akciu a uvoľní na ňu iné výpočtové zdroje, alebo sa pokúsi minimalizovať cielený útok. Medzitým odošle aj upozornenie správcom, že sa niečo deje alebo sa už stalo.
 

Záloha a bezpečnosť

Pod prevádzkovú bezpečnosť zároveň patrí zálohovanie a obnova dát. Dáta sú tá najcennejšia komodita firiem a v momente akýchkoľvek problémov narastá strach o ne. IT manažéri majú pokojný spánok vtedy, keď je dobre nastavené ich pravidelné zálohovanie, dokonca aj v rôznych fyzických lokalitách. Následne, v prípade ich ohrozenia, napríklad hackerským útokom ransomvéru, sa tak firma jednoducho obráti na svoj backup systém. „Vieme zabezpečiť opätovné rozbehnutie, či už u iného poskytovateľa alebo u toho istého, na to je potrebné mať skúsenosti s automatizáciou a riadením infraštruktúry ako kódu. To umožňuje flexibilne zvyšovať kapacity zdrojov alebo prenášať jednotlivé systémy do iného prostredia či cloudu.“ Toto všetko pritom dokážeme ešte na začiatku zanalyzovať – čo je vhodné spraviť v takýchto prípadoch a čo je už azda prehnane drahé. Opäť hľadáme zmysel v riešení a optimalizujeme výdavky, avšak s vysokým dôrazom na bezpečnosť a ochranu citlivých dát.“

Firmy by sa mali teda v konečnom dôsledku snažiť o istú formu nezávislosti. Nemusí ísť pritom len o dáta, ale aj o nasadené aplikácie, ktoré sú kritické pre fungovanie. Ak prídete o jednu zálohu alebo poskytovateľa, dokážete všetko vďaka pripraveným scenárom obnoviť z iného zdroja. Navyše, pri výpadku služieb sa tak stávate nezávislými od konkrétneho zdroja. Toto všetko je umožnené iba pomocou dobre navrhnutej IT infraštruktúry. Bezpečnosť totiž nemá význam len z hľadiska útokov zvonku. Ide o celkovo dobre premyslenú stratégiu zálohovania, ktorá je odolná proti kyberhrozbám, ale aj proti procesným chybám. „Zákazníkovi chceme prinášať maximálny komfort, aby sa nevenoval IT prevádzke, no mal viac priestoru na svoju primárnu činnosť biznisu. Všetky starosti okolo spoľahlivosti a bezpečnosti IT prenechá nám. Môže sa jednoducho venovať zvyšovaniu svojej produktivity,“ uzatvára Benko.


Viac informacií o problematike cloud riešení získate tu.Zdroj: HNONLINE.sk

Čítať článok

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk